Ngoc Han Makeup đã đặt nền móng đầu tiên từ đầu năm 2016, khởi đầu chỉ với Căn phòng Make Up Ngoc Han. Không phải ngẫu nhiên mà Ngoc Han cho thay đổi tên gọi như vậy. Đối với Ngoc Han, dù là căn phòng hay đã trở thành căn nhà, nơi đây sẽ luôn là một nơi gần gũi với các bạn. Ngoc Han quan niệm, mọi thứ luôn bắt đầu được xây dựng từ những điều nhỏ nhất.
Ngoc Han Makeupvới niềm tin rằng vẻ đẹp đến từ sự cảm nhận” sẽ là nơi mang lại cho khách hàng nhiều sự trải nghiệm tuyệt vời nhất.